ກາວຢາງແບບສານລະເຫີຍຕ່ຳ ແລະປາສະຈາກໂທລູອີນ ຮຸ່ນທີ່ຜະລິດ : CRT 100

ກາວຢາງແບບສານລະເຫີຍຕ່ຳ ແລະປາສະຈາກໂທລູອີນ ຮຸ່ນທີ່ຜະລິດ : CRT 100


LOW VOC AND NON TOLUENE  PRODUCE : CRT100


ກາວຢາງ

DAT ກາວຢາງຄຸນນະພາບສູງ ສານລະເຫີຍຕ່ຳ ປາສະຈາກຕົວທຳລະລາຍໂທລູອີນ ເປັນກາວຢາງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຖືກພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂະນະໃຊ້ງານ ເປັນໄປຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ຊະນິດ : LP
ຂະໜາດ : 600 g/ 3.0 kg
14.8 kg / 160 kg
ຄ່າຄົງທີ່ (%) : 23-25
ຄວາມໜືດ (CPS) : 2000-3000
ເວລາເປີດ : 7-25 ນາທີ
ລັກສະນະ : ຂອງແຫຼວໜືດ
ສີ : ເຫຼືອງ
ການນຳໃຊ້ : ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ ແລະສານລະເຫີຍ ປະລິມານຕ່ຳ ເໝາະກັບການໃຊ້ງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ ອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ ເຄື່ອງເຮືອນ ວຽກປູພື້ນ ວຽກໄມ້ ແລະສະໜວນວັດສະດຸອຸດສາຫະກຳ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະຢຶດເກາະລະຫວ່າງວັດຖຸທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ອຸປະກອນໃຊ້ງານ : ແປງ
ຄວາມໄວໄຟ : ຕິດໄຟງ່າຍ

DAT offers high-quality adhesives utilizing low VOC and non toluene solvents. This range has been developed to provide a safer working environment during application, and conforms to government and environmental requirements.

TYPE : LP
SIZE : 600 g/ 3.0 kg
14.8 kg / 160 kg
SOLID CONTANT (%) : 23-25
VISCOSITY (CPS) : read this 2000-3000
OPEN TIME : 7-25 Minutes
APPEARANCE : Viscous Liquid
COLOUR : Yellow
APPLICATIONS : A non toluene / Low VOC adhesive suitable for multiple uses in the automotive, upholstery furnishing, flooring, wood working and insulation material industries, amongst other. It is resistant to high temperatures and forms strong bonds between substrates.
APPLICATIONS EQUIPMENT : Brush
FLAMMABILITY : Flammable

 

CONTACT US

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

dunlopadhesives.aecgateway.com

Address
Amata Nakorn Industrial Estate 700/242 Moo 1, Bangkao Panthong Chonburi 20160
Phone
+663 846 5661-2
E-mail
dalelamb@dunlopadhesives.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *